Salaris- en verblijfkosten van verplegend en verzorgend personeel, dat meegaat op een collectieve bewonersvakantie, zijn voor zover sprake is van genees- en heelkundige hulp als bedoeld in de Wet langdurige zorg (Wlz) voor meervoudig gehandicapte belastingplichtigen aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten. 

Dat staat in een standpunt van de Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst.

X heeft een indicatie op basis van deWlz en verblijft in een Wlz-instelling. X gaat mee op een collectieve bewonersvakantie die de instelling organiseert. X ontvangt een factuur waarop salaris- en verblijfkosten van het verplegend en verzorgend personeel staan. Op de factuur staan ook diverse andere kosten. De salaris- en verblijfkosten van het verplegend en verzorgend personeel komen, voor zover sprake is van verpleging en verzorging als bedoeld in de Wlz, voor aftrek in aanmerking omdat sprake is van genees- en heelkundige hulp. De overige kosten in verband met de vakantie zijn niet aftrekbaar omdat uitgaven zoals busvervoer, vakantiegeld, huur en verzekeringen, niet vallen onder de limitatieve categorieën van art. 6.17 lid 1 Wet IB 2001.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 15 april

Informatiesoort: VN Vandaag

309

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen