Gerechtshof Den Haag oordeelt dat het werkelijke rendement als basis moet dienen voor de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen. Bij de bepaling van dit werkelijk rendement dienen de niet gerealiseerde waardestijgingen van aandelen en obligaties buiten beschouwing te blijven.

X maakt bezwaar tegen de aanslag IB/PVV 2018 waarin een belastbaar voordeel uit sparen en beleggen van € 15.813 is opgenomen. Het bezwaar betreft zowel de stelselvraag als de vraag of er sprake is van een individuele en buitensporige last. De inspecteur heeft naar aanleiding van het Kerstarrest (HR 24 december 2021, 21/01243, V-N 2022/2.3) de aanslag verminderd. Rechtbank Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat het werkelijke rendement op zijn beleggingen lager is en ziet geen aanleiding om meer rechtsherstel te bieden dan al is verleend via toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3. In geschil is of het werkelijke rendement moet worden aangehouden en of X recht heeft op een rentevergoeding over de periode tussen de betaling van de box 3-heffing en de terugbetaling van een deel van deze heffing via de verminderingsbeschikking.

Gerechtshof Den Haag oordeelt dat het werkelijke rendement als basis moet dienen voor de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen. Bij de bepaling van dit werkelijk rendement dienen de niet gerealiseerde waardestijgingen van aandelen en obligaties buiten beschouwing te blijven. Ongerealiseerde vermogenswinsten passen niet binnen de term “werkelijk behaald rendement” die de Hoge Raad in het Kerstarrest heeft gebruikt. Het inkomen uit sparen en beleggen hoeft niet verder te worden verminderd omdat X niet slaagt in de bewijslast voor het door hem gestelde verlies op zijn beleggingen. X heeft wel recht op een vergoeding voor het rentenadeel dat hij als gevolg van de onverschuldigde betaling van belasting heeft geleden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 4:102

Algemene wet inzake rijksbelastingen 25e

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 15 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

741

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen