Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur uit de email van de gemachtigde mocht afleiden dat alsnog werd afgezien van het recht om gehoord te worden.

De heer X doet BPM-aangifte voor een uit het buitenland afkomstige gebruikte personenauto en voldoet € 744. Na bezwaar wordt een teruggaaf verleend van € 43 met € 4 rente en is een bezwaarkostenvergoeding toegekend van € 54,50. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt de inspecteur in het gelijk, maar X krijgt vanwege het overschrijden van de redelijke termijn een immateriële schadevergoeding van € 4000, een proceskostenvergoeding van € 501 en een vergoeding voor het betaalde griffierecht. Voor de immateriële schadevergoeding en de proceskostenvergoeding is wel uitgegaan van samenhang met drie andere beroepen. X stelt in hoger beroep dat in de bezwaarfase de hoorplicht is geschonden.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur uit de email van de gemachtigde mocht afleiden dat alsnog werd afgezien van het recht om gehoord te worden. In de email staat namelijk dat de gemachtigde niets meer met de inspecteur te maken wil hebben omdat deze (citaat): "er alles aan is gelegen mijn klanten te belazeren (…). Doe wat u meent te moeten doen, ik verwacht geen andere berichten dan vileine, domme, door mij geduid als achterbaks en smerige berichten van u". X stelt op basis van de HvJ EU-jurisprudentie vergeefs dat de beslissing op het verzoek om immateriële schadevergoeding genomen had moeten worden door andere rechters dan degenen die over de hoofdzaak beslisten. In de nationale jurisprudentie is namelijk door de Hoge Raad een systeem ontwikkeld, waarbij met objectieve criteria wordt vastgesteld of sprake is van overschrijding van de redelijke termijn en zo ja, wat de gevolgen hiervan zijn. Het beroep van X is gegrond omdat de rechtbank geen wettelijke rente over de immateriële schadevergoeding en de proceskostenvergoeding heeft toegekend.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet bestuursrecht 7:2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 25 november

22

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen