Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat het stuk grond niet voor het openbaar rijverkeer openstaat. De grond wordt namelijk onder meer gebruikt voor de maisteelt. Er is geen sprake van een braakliggend terrein dat als parkeerterrein dient. De mrb-naheffingsaanslag wordt vernietigd.

De heer X is houder van een auto die deel uit maakt van zijn bedrijfsvoorraad. Er wordt geconstateerd dat de auto zonder handelaarskenteken is geparkeerd op een stuk landbouwgrond - naast de openbare weg - tegenover zijn bedrijfsterrein. In geschil is de mrb-naheffingsaanslag van € 424, alsmede de 100% verzuimboete. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt de inspecteur in het gelijk. X gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het betreffende stuk landbouwgrond niet voor het openbaar rijverkeer openstaat. De grond wordt namelijk onder meer gebruikt voor de maisteelt. Er is geen sprake van een braakliggend terrein dat geregeld als parkeerterrein dient. Het is ook geen als berm of zijkant van de weg. De grond is namelijk voorzien van een greppel en de auto stond voorbij de denkbeeldig doorgetrokken greppel (zie HR 22 november 1978, 19.064, V-N 1979, 378). Het beroep van X is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 5

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 25 november

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen