Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur de aangifte ten aanzien van de persoonsgebonden aftrek terecht heeft gecorrigeerd. De kosten hebben betrekking op zaken die in beginsel ook buiten het verband van enige ziekte of invaliditeit plegen te worden gebruikt.

X voert in haar IB-aangifte 2013 een persoonsgebonden aftrek op van € 14.397. De inspecteur corrigeert deze post met € 7.610. X is het hier niet mee eens.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur de aangifte ten aanzien van de persoonsgebonden aftrek terecht heeft gecorrigeerd. Zo wordt vastgesteld dat een brief uit 2005, waaruit volgens X blijkt dat de kosten van sport aftrekbaar zijn, geen vertrouwen kan wekken. Onduidelijk is namelijk of de kosten in aftrek zijn toegelaten. Ook is onduidelijk of de in 2013 opgevoerde kosten van sport zien op dezelfde kosten als die uit de brief. Ten aanzien van de overige kosten, zoals uitgaven voor kleding en beddengoed, aanpassingen aan de woning en hulpmiddelen, merkt het hof op dat het zaken betreft die in beginsel ook buiten het verband van enige ziekte of invaliditeit plegen te worden gebruikt. Deze uitgaven zijn dan ook niet aftrekbaar. De aanslag blijft in stand.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 25 november

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen