Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur de loonheffing en de werkgeversheffing Zvw terecht niet als gift in aftrek heeft toegelaten. Voor de ingehouden loonheffing geldt dat het betalen van belasting geen vrijgevigheid betreft, maar een wettelijke verplichting is.

Gemeente Y houdt € 3515 aan loonheffing en € 1162 aan werkgeversheffing Zorgverzekeringswet in op de uitkering van belanghebbende, X. X claimt in verband hiermee een giftenaftrek van € 4677. De inspecteur corrigeert de aangifte omdat volgens hem de loonheffing en de werkgeversheffing Zvw niet zijn aan te merken als gift.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur de loonheffing en de werkgeversheffing Zvw terecht niet als gift in aftrek heeft toegelaten. Ten aanzien van de werkgeversheffing Zvw stelt het hof vast dat dit een heffing van de werkgever is en dus niet ten laste van X komt. Voor de ingehouden loonheffing geldt dat het betalen van belasting geen vrijgevigheid betreft, maar een wettelijke verplichting is. Ook is er volgens het hof geen sprake van verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. De aanslag blijft in stand.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.33

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 25 november

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen