Hof Den Haag oordeelt dat na de onherroepelijke beslechting door de rechtbank van een aantal bevoegdheidsvragen deze geschilpunten in het vervolg van de procedure niet opnieuw aan de orde kunnen komen. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X is het niet eens met een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Nadat de zaak door de rechtbank is teruggewezen wegens schending van de hoorplicht, komt de zaak vervolgens opnieuw bij de rechtbank terecht en uiteindelijk ook bij Hof Den Haag.

Hof Den Haag (V-N Vandaag 2021/1201) oordeelt dat na de onherroepelijke beslechting door de rechtbank van een aantal bevoegdheidsvragen deze geschilpunten in het vervolg van de procedure niet opnieuw aan de orde kunnen komen. Rechtbank Den Haag heeft de zaak in verband met schending van de hoorplicht teruggewezen naar de heffingsambtenaar om opnieuw een beslissing op bezwaar te nemen. In haar terugwijzingsuitspraak heeft de rechtbank definitieve oordelen gegeven over een aantal bevoegdheidsvragen en tegen deze uitspraak is geen hoger beroep ingesteld. Dit betekent dat de rechtbank deze bevoegdheidsvragen onherroepelijk heeft beslecht. Deze geschilpunten kunnen partijen dan in het verdere verloop van de procedure niet opnieuw aan de orde stellen (HR 12 juli 2019, BNB 2019/163). De rechtbank heeft in haar uitspraak op het beroep tegen de (tweede) uitspraak op bezwaar ten onrechte opnieuw een oordeel over deze geschilpunten gegeven. Het hof dient zich eveneens van het geven van een oordeel over deze geschilpunten te onthouden. De klacht dat een vergunninghouderplaats niet als betaaldparkerenplaats kan worden aangemerkt, slaagt evenmin. Het hof verklaart het hoger beroep van X ongegrond.

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 225

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hoge Raad

Editie: 20 januari

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen