Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X recht heeft op een 5% margekorting en een extra leeftijdskorting van elf dagen.

X doet op 20 augustus 2016 BPM-aangifte voor een Porsche Macan 3.0 D S en voldoet € 3359. Op 3 oktober 2016 wordt het kenteken op naam gesteld. In geschil is de naheffingsaanslag van € 1876 en met name of de redelijke termijn is overschreden. Niet meer in geschil is dat de koerslijstwaarde door de 5%-margekorting uitkomt op € 48.136.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X recht heeft op een extra leeftijdskorting. Op het moment van registratie was de auto namelijk elf dagen ouder dan tijdens de aangifte. X is meermaals uitgenodigd voor een hoorgesprek en daarmee heeft de inspecteur voldaan aan zijn inspanningsverplichting. Het herhaald afwijzen van die uitnodigingen is het bewust frustreren van de planning, zodat de redelijke termijn wordt verlengd. De verlenging ziet op de duur vanaf de dagtekening van het tweede geplande hoorgesprek (6 augustus 2019) tot de datum waarop dit hoorgesprek daadwerkelijk plaatsvond (4 november 2019). De aanslag wordt verlaagd tot € 1438.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 20 januari

21

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen