Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de gecombineerde verhuur van een appartement en parkeerplaats, gelegen in hetzelfde complex, als één vrijgestelde dienst moet worden aangemerkt. 

X bezit appartementencomplexen met bijbehorende parkeerplaatsen en biedt deze te huur aan. In geschil is of de verhuur van de parkeerplaatsen als een afzonderlijk belaste dienst aangemerkt moet worden of dat samen met de verhuur van het woonappartement sprake is van één vrijgestelde dienst.

Het hof overweegt dat op basis van vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU geldt dat er sprake is van één dienst indien de verhuur van de parkeerplaats zo nauw verband houdt met de vrijgestelde verhuur van een andere onroerende zaak, dat er sprake is van één economische prestatie. Dit is het geval wanneer de parkeerplaats en de andere onroerende zaak deel uitmaken van hetzelfde complex en door dezelfde eigenaar aan dezelfde huurder zijn verhuurd. Het hof is van mening dat aan deze voorwaarden in casu wordt voldaan en er derhalve sprake is van één dienst, die als vrijgestelde verhuur van woningen moet worden aangemerkt. Het beroep is ongegrond.

Lees ook het thema Onroerend goed: vrijgesteld van btw of toch belast?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Wet op de omzetbelasting 1968 11

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 20 januari

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen