Rechtbank Limburg ziet in de forse verhoging van de forensenbelasting in de gemeente Gulpen-Wittem geen reden de verordening onverbindend te verklaren of deze jegens X buiten toepassing te laten.

X komt in bezwaar en beroep tegen een aanslag forensenbelasting.

Rechtbank Limburg ziet in de forse verhoging van de forensenbelasting in de gemeente Gulpen-Wittem geen reden de verordening onverbindend te verklaren of deze jegens X buiten toepassing te laten. Gelet op de grote vrijheid van de  gemeente is slechts reden voor onverbindendheid bij een apert buitensporig tarief en daarvan is hier geen sprake. Vervolgens beoordeelt de rechtbank of er niettemin aanleiding is de verordening op basis van een exceptieve toetsing jegens X buiten toepassing te laten. De rechtbank stelt vast dat niet is gebleken dat de aan de verhoging van de forensenbelasting ten grondslag gelegde feiten (zoals de toename van het aantal forensen) juist zijn. Evenmin is gebleken dat de raad informatie vergaard heeft over de gevolgen van de (relatief forse) tariefsverhoging voor ’bestaande’ forensen en vervolgens hun belangen heeft afgewogen tegen het (algemene) belang van de tariefsverhoging. Er is daarom aanleiding om de verordening in het geval van X buiten toepassing te laten. Toch gaat de rechtbank daartoe niet over, omdat er in absolute zin niet gezegd kan worden dat de verhoging zodanig groot is dat de gemeenteraad voorafgaand aan vaststelling ervan een onderzoek had moeten doen naar de draagkracht van en gevolgen voor de forensen in het algemeen en X in het bijzonder. Daarbij overweegt de rechtbank ook dat iemand die financieel in staat is om naast zijn hoofdverblijf een gemeubileerde woning in een andere gemeente aan te houden, redelijkerwijs in staat moet worden geacht daarvoor een dergelijk (extra) bedrag aan belastingheffing te kunnen betalen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 223

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Rechtbank Limburg

Editie: 20 januari

32

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen