Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat zij over een herinvesteringsvoornemen beschikt. Het investeringsproject dat X bv aanvoert ter onderbouwing van haar herinvesteringsvoornemen, is daarvoor niet relevant. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X bv beheert en exploiteert onroerende zaken en beschikt over een HIR. De inspecteur laat in 2002 de HIR van ruim € 2,3 mln vrijvallen. X stelt dat zij reeds in onroerende zaken heeft geïnvesteerd en wijst, in verband met het herinvesteringsvoornemen, verder op haar doelstelling: het beheren en exploiteren van onroerende zaken. De inspecteur is echter van mening dat een herinvesteringsvoornemen ontbreekt.

Hof ’s-Hertogenbosch (V-N 2020/11.1.2) oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat zij over een herinvesteringsvoornemen beschikt en de inspecteur de HIR daarom terecht heeft laten vrijvallen. Het investeringsproject dat X bv aanvoert ter onderbouwing van haar herinvesteringsvoornemen, is daarbij niet relevant. Weliswaar is in 2000 een contract ondertekend, maar van enige activiteit van X bv ter verwerving van de grond is niets aannemelijk geworden. Verder is nog van belang dat de verkoper helemaal geen eigenaar was van de grond en de overige stukken ten aanzien van deze verkoop afkomstig zijn van andere vennootschappen dan X bv. De enkele doelstelling van X bv is eveneens onvoldoende om een herinvesteringsvoornemen aannemelijk te achten. Het hof verlaagt de aanslag nog wel, omdat deze naar een te hoog bedrag is vastgesteld. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Lees ook het thema Herinvesteringsreserve: onbelaste boekwinst voor herinvesteren in nieuwe bedrijfsmiddelen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.54

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Instantie: Hoge Raad

Editie: 20 januari

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen