Hof 's-Hertogenbosch beslist dat de aankoop van een partij nikkel door een ICT-ondernemer een economische activiteit is vanwege de beoogde latere verkoop. Hetgeen in het arrest Kostov (V-N 2013/32.23) is overwogen voor natuurlijke personen geldt ook voor een rechtspersoon als belanghebbende.

X is een in Duitsland gevestigde ondernemer die zich bezighoudt met data- en communicatiesystemen. X koopt een partij van 16.637 kilo nikkel in Nederland met als doel het later te verkopen. In geschil is of X de in rekening gebrachte BTW als voorbelasting mag aftrekken.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X recht op aftrek heeft voor de aankoop van de partij nikkel. Niet in geschil is dat de partij nikkel is aangekocht met als doel deze later te verkopen en dat dus sprake is van een economische activiteit. Uit het Kostov-arrest volgt dat een BTW-plichtig natuurlijk persoon, die incidenteel andere economische activiteiten verricht ook voor die activiteiten ondernemer is. X is BTW-ondernemer vanwege zijn ICT-activiteiten en moet daarom ook voor de aankoop van de partij nikkel als ondernemer worden aangemerkt. De in rekening gebrachte BTW is als voorbelasting aftrekbaar. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 9 april

Informatiesoort: VN Vandaag

268

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen