Het kabinet werkt aan het invoeren van een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang waarbij inkomensonafhankelijke vergoedingen direct aan kinderopvangorganisaties worden uitbetaald. Beslissingen hierover worden overgelaten aan een nieuw kabinet.

De huidige kinderopvangtoeslag maakt opvang betaalbaar, maar legt alle risico’s voor hoge terugvorderingen bij ouders. De toeslagenaffaire en een aantal rapporten maken pijnlijk duidelijk wat de gevolgen van deze risico’s zijn voor ouders. De roep om een stelsel met minder risico’s blijft en daarom is ambtelijk een verkenning gedaan naar “een direct gefinancierd stelsel met zekerheid en minder risico’s voor ouders”. De bouwblokken van een mogelijk inkomensonafhankelijk stelsel bestaan uit:

  • Kinderopvangorganisatie die verantwoordelijk zijn voor de aanvraag van overheidsvergoeding;

  • Vergoedingen die worden betaald aan kinderopvangorganisaties;

  • Periodieke toetsen vooraf van de inkomens van ouders.

Het voordeel van een inkomensonafhankelijk stelsel is dat opvang voor veel ouders fors goedkoper wordt, maar leidt ook tot een forse stijging van de vraag. Hierdoor ontstaan mogelijk risico’s op het gebied van kansengelijkheid en de toegang tot opvang. Er wordt daarom nagedacht over een tijdelijke inkomensafhankelijke vergoeding voor werkende ouders met een zogenoemde arbeidseis. Vragen met betrekking tot bijvoorbeeld de rol van toezicht, het voorkomen van oneigenlijk gebruik en misbruik en de administratieve lasten voor kinderopvangorganisaties zijn nu nog niet beantwoord. Wat wel zeker is, is dat het bieden van meer zekerheid aan ouders leidt tot extra kosten, net als het anders inrichten van de uitvoering.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 9 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

49

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen