Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv geen beroep kan doen op de goedkeuring uit het Vastgoedbesluit voor de levering van appartementsrechten.

X bv, een fiscale eenheid voor de omzetbelasting, heeft grond met daarop resten van bebouwing geleverd voor de bouw van appartementen. De inspecteur legt een naheffingsaanslag omzetbelasting op aan X bv voor de levering van de appartementsrechten. In geschil is of X bv een beroep kan doen op de goedkeuring uit het Vastgoedbesluit voor de levering van appartementsrechten en of het vertrouwensbeginsel van toepassing is.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv niet voldoet aan de voorwaarden van de goedkeuring uit het Vastgoedbesluit voor de levering van appartementsrechten, omdat er: i) geen sprake is van een lopend project met een gestarte verkoop vóór 22 maart 2013 en ii) sprake is van een bouwterrein. Het beroep op het vertrouwensbeginsel wordt verworpen omdat aan de inspecteur niet alle relevante feiten zijn verstrekt. X' beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 13

Wet op de omzetbelasting 1968 11

Algemene wet inzake rijksbelastingen 63

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 9 april

Informatiesoort: VN Vandaag

461

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen