Een alternatieve maatregel voor de verhoging van het box 2-tarief is een versobering van de MKB-winstvrijstelling met 1,6%. Een andere optie om de verhoging van het box 2-tarief terug te draaien is de verhoging van het lage tarief in box 2 naar 26,5%. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Eerste Kamer.

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de staatssecretaris toegezegd om bij de voorjaarsbesluitvorming alternatieve maatregelen te presenteren ten aanzien van vijf genomen maatregelen op initiatief van de Tweede Kamer. Het gaat om de versobering van de 30%-regeling, de afschaffing van de vrijstelling dividendbelasting bij inkoop van ter beurze genoteerde aandelen, de verhoging van het box 2-tarief, de verhoging van het box 3-tarief en de verhoging van de bankenbelasting.

In de brief gaat de staatssecretaris uitgebreid in op de bij amendement genomen maatregelen, de effecten op het ondernemingsklimaat en de alternatieven. Andere alternatieven die worden genoemd bestaan onder meer uit het verhogen van de Aof-premie, BTW-regelingen die negatief zijn geëvalueerd afschaffen of versoberen, het aanpassen van de parameters in de VPB, tarieven schenk- en erfbelasting verhogen of het heffingsvrije vermogen verlagen.

De staatssecretaris wil met beide Kamers in gesprek over de alternatieve maatregelen en laat de uiteindelijke keuze aan het parlement. De gemaakte keuzes worden meegenomen in het Belastingplan 2025.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 9 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

1135

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen