Hof Den Haag oordeelt dat X de betaalde BTW in verband met het schetsontwerp voor de bouw van een kantoorpand niet in aftrek kan brengen. De kosten zijn niet gemaakt voor belaste doeleinden. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X drijft een belasting- en organisatieadviesbureau. In verband met de voorgenomen bouw van een kantoorpand betaalt X € 15.000 voor een schetsontwerp en brengt de daarover verschuldigde BTW in aftrek. Volgens de inspecteur is de BTW echter niet aftrekbaar.

Hof Den Haag (V-N 2022/39.1.3) oordeelt dat X de betaalde BTW in verband met het schetsontwerp voor de bouw van een kantoorpand niet in aftrek kan brengen. De kosten zijn niet gemaakt voor belaste doeleinden. X heeft namelijk, ook niet nadat daarom diverse malen is gevraagd, noch het schetsontwerp noch enig ander objectief gegeven overgelegd, waaruit de voorgenomen bouw van een kantoorgebouw blijkt. Het gelijk is aan de inspecteur. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 5 december

Informatiesoort: VN Vandaag

348

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen