De Commissie Werkelijke Schade (CWS), die verzoeken afhandelt van gedupeerde toeslagenouders, gaat op de schop. De huidige wachtrij is circa 1350, het aantal adviezen dat de commissie per week afdoet is lager dan in 2022 en ruim 50% van de ouders komt in bezwaar. Dit schrijft staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) aan de Tweede Kamer.

Eerder in 2023 zijn versnellingsmaatregelen aangekondigd voor gedupeerden van het toeslagenschandaal (V-N 2023/28.23.13). Na de zomer 2023 wordt gestart met een pilot waarbij forfaitaire bedragen worden gebruikt voor het vaststellen van aanvullende werkelijk geleden schade.

Ouders kiezen zelf voor de nieuwe alternatieve schaderoute of voor maatwerk het CWS (V-N 2023/39.18.10 en V-N 2023/31.26.21). Veranderingen in de organisatie van de CWS zijn volgens de staatssecretaris nodig. De doelstellingen zijn onder ander dat achterstanden afnemen, doorlooptijden worden verkort en de tevredenheid van ouders over de bejegening toeneemt.

De herinrichting van de CWS wordt geleid door een nog aan te stellen nieuwe voorzitter. In de nieuwe structuur zijn schadejuristen en een operationeel directeur verantwoordelijk voor de berekeningen en de commissieleden voor consistente rechtsopvattingen. Het aantal commissieleden wordt teruggebracht van 10 naar 5 met meer uren.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Editie: 12 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

277

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen