Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft 18 documenten van de Belastingdienst over de behandelwijze van aangiften IB/PVV die op basis van selectiemodules zijn uitgeworpen vrijgegeven. De documenten bestaan uit 16 werkinstructies en twee handleidingen voor het schrijven en actualiseren van de werkinstructies.

De documenten zijn vrijgegeven naar aanleiding van een Woo-verzoek. De aanleiding van het Woo-verzoek betrof een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden (van 6 december 2022, 20/00843, 20/00844, 21/00797 en 21/00798, V-N 2023/22.1.2), waaruit kan worden afgeleid dat de Belastingdienst werkt met selectiemodules in de aangiftesystemen. In het Woo-verzoek is verzocht om: 1) draaiboeken, richtlijnen dan wel andere afspraken, over de behandelwijze van de aangiftes IB/PVV die op basis van de selectiemodules zijn uitgeworpen, 2) verslagen van vergaderingen van degenen die zijn betrokken bij de totstandkoming van de werkwijze van uitwerpen van aangiften IB/PPV op basis van selectiemodules en 3) de werkinstructies en daarbij behorende documenten die de medewerkers van de Belastingdienst ter beschikking staan ten behoeve van de uitvoering van de werkwijze van uitwerpen van aangiften IB/PPV op basis van selectiemodules. Het Woo-verzoek ziet op de jaren 2015 tot en met september 2023.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 11

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 12 september

Informatiesoort: VN Vandaag

899

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen