Het kabinet heeft gelet op zijn demissionaire status besloten om geen verdere stappen te zetten op het dossier Betalen naar Gebruik (BnG). Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën bij de aanbieding van twee externe onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het wetgevingstraject BnG aan de Tweede Kamer.

De twee aangeboden onderzoeken bestaan uit het onderzoek naar de gevolgen van BnG voor de verkeersveiligheid en een quickscan naar de voorziene grenseffecten van een mogelijk stelsel BnG. Tevens is een advies van de landsadvocaat bijgevoegd.

Ook is een ambtelijke verkenning uitgevoerd naar de mogelijke vormgeving en bijbehorende beleidseffecten van de provinciale opcenten onder een systeem van BnG. De provincies hebben aangegeven het essentieel te vinden dat bij het onderzoek naar een alternatief belastinggebied wordt nagegaan welke andere belastinggebieden mogelijk zijn naast de aan de motorrijtuigenbelasting gekoppelde opcenten. Ook hebben de provincies aangegeven stabiliteit van de belastinginkomsten, lage uitvoeringslasten en het door provincies zelf kunnen bepalen van tarieven daarbij als essentiële criteria te beschouwen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 12 september

Informatiesoort: VN Vandaag

246

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen