Voor de bovenkant van de arbeidsmarkt wordt de zelfstandigenverklaring geïntroduceerd om vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de rechtsgevolgen van de arbeidsrelatie. Dit staat in de consultatie Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is deze consultatie op 28 oktober 2019 gestart. Belanghebbenden kunnen tot en met 9 december 2019 reageren.

De zelfstandigenverklaring kan worden afgelegd door zzp’ers met een tarief van € 75 per uur of meer die maximaal één jaar voor een opdrachtgever werken, en hun opdrachtgevers. De zelfstandigenverklaring biedt, onder bepaalde voorwaarden, de zekerheid dat de ondernemer een opdracht als zelfstandige kan uitvoeren waarmee hun opdrachtgevers gevrijwaard zijn van loonheffingen, van een deel van het arbeidsrecht, van pensioenverplichtingen en van cao-bepalingen voor werknemers. Deze vrijwaring blijft ook in stand als achteraf blijkt dat de opdrachtnemer toch als werknemer kwalificeert.

Verder wordt in de consultatie een minimumbeloning voor zelfstandigen voorgesteld. Om meer bescherming tegen armoede te bieden aan de groep kwetsbare zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt stelt het kabinet een minimumtarief van € 16 per uur voor. Een minimumbeloning stelt zelfstandigen zonder personeel in staat om bij een fulltime werkweek ten minste netto het sociaal minimum te verdienen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 30 oktober

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen