Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de bewijslast voor alle jaren wordt omgekeerd en verzwaard. De aanslagen zijn gebaseerd op redelijke schattingen van de inspecteur.

Bij X wordt in 2018 € 833.750 contant geld aangetroffen. Volgens de strafrechter is daarnaast bewezen dat hij vanaf 2013 € 161.041 aan contante bankstortingen en ruim € 100.000 aan contante betalingen heeft gedaan. X is voor 2016, 2017 en 2018 vergeefs uitgenodigd, herinnerd en aangemaand om IB-aangiften te doen. De inspecteur heeft toestemming van de officier van justitie om de gegevens uit de strafzaak te gebruiken, maakt vermogensvergelijkingen en legt op basis daarvan ambtshalve aanslagen en verzuimboeten op.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de bewijslast voor alle jaren wordt omgekeerd en verzwaard. De aanslagen zijn gebaseerd op redelijke schattingen van de inspecteur. De inspecteur gaat er ook terecht vanuit dat X een economische eenheid vormt met zijn vriendin, omdat ze officieel op hetzelfde adres wonen en ze samen twee kinderen hebben. X stelt vergeefs dat inkomsten van zijn vriendin ten onrechte aan hem zijn toegerekend. Het beroep van X is ongegrond. Ambtshalve worden de verzuimboeten wegens het overschrijden van de redelijke termijn met 15% tot € 313 (2016) en met 10% tot € 332 (2017 en 2018) gematigd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 13 maart

14

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen