De regering moet onderzoeken of het juridisch en technisch mogelijk is een extra schijf te introduceren in de winstbelasting waarmee excessieve winsten binnen de winstbelasting kunnen worden belast. Dat is de strekking van een motie die de Tweede Kamer op 7 maart 2023 heeft aangenomen.

Er werden in totaal zeven moties aangenomen. In een andere motie wordt verzocht bij dekkingsopties eerst te kijken naar mogelijkheden om een eerlijke bijdrage te vragen van vermogenden en winstgevende bedrijven. Ook moet de regering actief aan de slag gaan met de aanbeveling van ibo Vermogensverdeling om breder te onderzoeken of er betere alternatieven mogelijk zijn voor het boxenstelsel en verder te werken aan de aanpak van vermogensongelijkheid. Op korte termijn zouden inkomens zo veel mogelijk neutraal belast moeten worden. In de overbruggingsperiode van box 3 moet een fijnmaziger rendement worden onderzocht op de overige beleggingen.

Verder moet er een eenduidige definitie komen van de term ‘fiscale regeling’. De regering moet inventariseren voor welke regelingen gezamenlijke afschaffing of inperking in Europees verband opportuun is, desnoods in een kopgroep met gelijkgestemde lidstaten.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 13 maart

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

31

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen