De vier hoogste bestuursrechterlijke colleges (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad) overleggen in de Commissie rechtseenheid bestuursrecht regelmatig met als doel om de rechtseenheid in het bestuursrecht te bewaken en te bevorderen. Hiervan is over 2022 een jaarverslag verschenen.

De commissie heeft zich in 2022 over verschillende bestuursrechtelijke onderwerpen gebogen, zoals over de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel na de uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van 2 februari 2022 (de zogenoemde ‘Harderwijk’-uitspraak). Ook hebben de vier hoogste bestuursrechters van gedachten gewisseld over onder meer de bewijsmaatstaf bij boetes, de overschrijding van de redelijke termijn en de toetsing van buitenwettelijk begunstigend beleid.

De Commissie rechtseenheid bestuursrecht bestaat sinds 2010. In de commissie zitten rechters en juridisch medewerkers van alle vier de rechtscolleges.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hoge Raad, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven

Editie: 13 maart

15

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen