De Tweede Kamer wil dat de regering verkent of internationale afspraken kunnen worden gemaakt over de aanpak van belastingontwijking door hyperrijken. Hierbij moet in ieder geval worden gekeken naar de openbaarheid van gegevens over belastingontwijking door particulieren om hiermee effectievere maatregelen te kunnen treffen. Een motie van deze strekking is op 7 maart 2023 door de Tweede Kamer aangenomen. De motie is ingediend door Romke de Jong (D66).

Volgens de indiener hebben internationale afspraken binnen de OESO over de aanpak van belastingontwijking door bedrijven en internationale informatie-uitwisseling geleid tot een effectieve aanpak van belastingontwijking zoals een minimumwinstbelasting en de DAC-richtlijnen. Belastingontwijking door hyperrijken vindt niet alleen binnen de Nederlandse landsgrenzen plaats. Internationale samenwerking is cruciaal om in beeld te krijgen welke internationale ontwijkingsconstructies bestaan onder particuliere hyperrijken.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 13 maart

Carrousel: Carrousel

29

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen