In het voorjaar van 2023 komt het kabinet met een plan van aanpak voor meer transparantie over de fossiele subsidies. Daarin wordt per maatregel in detail toegelicht waarom een regeling (nog) niet is afgeschaft. Hierbij is onder meer relevant dat sommige regelingen zien op het voorkomen van dubbele belasting.

In het plan van aanpak wordt ook ingegaan op de mogelijkheden voor afbouw van fossiele regelingen, mede in het licht van het aankomende voorjaarspakket klimaatmaatregelen. Dat staat in de antwoorden van staatssecretaris Van Rij van Financiën en minister Jetten voor Klimaat en Energie op vragen van de leden Kröger en Van der Lee (beiden GroenLinks) over het afbouwpad fossiele brandstoffen.

Het kabinet zet zowel nationaal als in Europees verband in op het verminderen en afschaffen van regelingen die ook, indirect, impact hebben op het gebruik van fossiele energiedragers. Ook zet het fors in op de verdere stimulering van de verduurzaming van de energievoorziening.

In de antwoorden wordt een overzicht gegeven van de 25 bedrijven met de grootste CO2-uitstoot en de mogelijke vrijstellingen, subsidies en andere voordelen waar zij in 2021 gebruik van konden maken, zoals de vrijstelling voor energie-intensieve processen, teruggaafregeling energiebelasting energie-intensieve industrie en investeringsaftrek voor opsporen en winning aardgas Noordzee.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 13 maart

18

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen