Het wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen (35957, V-N 2021/49.20) wordt ingetrokken. Dat schrijft staatssecretaris De Vries van Financiën aan de Tweede Kamer.

Dit wetsvoorstel voorziet in delegatiegrondslagen om de regelingen inzake de hersteloperatie toeslagen voor kinderen, gedupeerden in de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget en ex-partners bij algemene maatregel van bestuur vorm te kunnen geven. Met inwerkingtreding van de Wet hersteloperatie toeslagen zijn de twee eerstgenoemde regelingen al in werking getreden. Het voornemen is om de ex-partnerregeling bij een aanvullend wetsvoorstel te introduceren.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen (35957).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 13 maart

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen