Rechtbank Gelderland oordeelt dat er een voldoende precieze en voorzienbare wettelijke grondslag is voor de inbreuk op privacy bij derdenonderzoek. De inbreuk is ook noodzakelijk in een democratische samenleving.

De Belastingdienst doet projectmatig onderzoek naar debet- en creditcardbetalingen. De informatie wordt opgevraagd bij derden. Daaruit komt naar voren dat X gelden uit het zicht van de fiscus heeft gehouden. Daarop volgen navorderingsaanslagen en vergrijpboetes. Na tevergeefs bezwaar komt X in beroep.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat er een voldoende precieze en voorzienbare wettelijke grondslag is voor de inbreuk op privacy bij derdenonderzoek. De inbreuk is ook noodzakelijk in een democratische samenleving. Er is geen sprake van een fishing expedition. De rechtbank motiveert dit oordeel uitvoerig met een verwijzing naar de vereisten die naar voren komen in de jurisprudentie rond art. 8 EVRM. Ten aanzien van vergrijpboetes oordeelt de rechtbank dat er geen sprake is van dubbele bestraffing. De strafrechtelijke vervolging wegens witwassen ziet op een ander gedraging en andere feiten. Beroep ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 53

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 8

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Strafrecht

Editie: 24 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

368

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen