De Staatssecretaris van Financiën heeft documenten openbaar gemaakt over het beleid en de toepassing van de Country-by-Country rapportageverplichtingen.

De Staatssecretaris van Financiën heeft documenten openbaar gemaakt over het beleid en de toepassing van de Country-by-Country rapportageverplichtingen. Het Woo-verzoek ziet specifiek op documenten die duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop het grensbedrag van € 750.000.000 moet worden geïnterpreteerd in het kader van de vrijstelling voor het verstrekken van landenrapporten. Onder de openbaar gemaakte documenten bevinden zich e-mails gericht aan de Belastingdienst en een aantal interne documenten van de Belastingdienst. In de documenten wordt antwoord gegeven op vragen over of in bepaalde situaties voldaan moet worden aan de CbC-rapportageverplichtingen. Ook wordt toelichting gegeven over de uitlegging van bepaalde onderdelen van de regeling. De Belastingdienst verwijst in de antwoorden onder meer naar de handleiding CbC op het notificatieportaal.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 29c

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 2 november

Informatiesoort: VN Vandaag

288

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen