De Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2024 de Belastingdienst/Toeslagen en de Douane ook gegevens waarop een geheimhoudingsplicht of een beroepsgeheim rust, kunnen delen met de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) voor de gevallen waarvoor de gegevens in het kader van de taakuitoefening door de IBTD noodzakelijk blijken. Deze inspectie ziet erop toe dat de overheid mensen en bedrijven rechtvaardig behandelt, wanneer zij te maken hebben met belastingzaken, toeslagen of de douane. De wet is in september 2023 gepubliceerd in het Staatsblad (V-N 2023/42.17).

Wetsartikelen:

Algemene douanewet 1:38

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 38a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 2 november

Informatiesoort: VN Vandaag

180

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen