In het derde kwartaal van 2023 heeft minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken een ingebrekestelling ontvangen van de Europese Commissie wegens te late implementatie van de EU-richtlijn 2021/2101 over openbaarmaking informatie winstbelasting. Dit staat in de stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving in het derde kwartaal van 2023.

De richtlijn 2021/2101 verplicht multinationals met meer dan € 750 miljoen geconsolideerde inkomsten om jaarlijks een verslag openbaar te maken met informatie over de wereldwijde belastingbetalingen van het hele concern. Het wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting (36157) ligt inmiddels bij de Eerste Kamer. Het ontwerp voor de algemene maatregel van bestuur waarin de richtlijn inhoudelijk zal worden geïmplementeerd, is op 2 oktober 2023 aan beide Kamers overgelegd.

De EU-richtlijnen die in het vierde kwartaal van 2023 moeten worden geïmplementeerd om overschrijding te voorkomen zijn:

  • Richtlijn (EU) 2021/514 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen;

  • Richtlijn (EU) 2022/2523 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie;

Richtlijn (EU) 2020/284 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van bepaalde voorschriften voor betalingsdienstaanbieder.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Editie: 2 november

Informatiesoort: VN Vandaag

353

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen