Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X S.A. assurantiebelasting is verschuldigd over de in rekening gebrachte verzekeringspremies. De verzekeringen hebben namelijk betrekking op de vestiging van Y bv in Nederland.

Belanghebbende, het Luxemburgse X S.A. maakt samen met Y bv onderdeel uit van een groep die satellieten commercieel exploiteert. Y bv is eigenaar van de satellieten en stelt de datacommunicatiecapaciteit van de satellieten tegen vergoeding ter beschikking aan haar klanten. Ter zake van de satellieten sluit Y bv launch-verzekeringen en in-orbit-verzekeringen af bij X S.A. De inspecteur legt naheffingsaanslagen assurantiebelasting van ettelijke miljoenen euro’s op over de jaren 2015 - 2018. Volgens de inspecteur ligt het risico van de verzekeringen in Nederland omdat daar de ‘vestiging’ ligt van de rechtspersoon/verzekeringnemer (Y bv) die het vermogensrisico op de satellieten loopt waarop de verzekeringen betrekking hebben. X S.A. stelt echter dat de satellieten zelf zijn aan te merken als vestiging van Y bv waarop de verzekeringen betrekking hebben. Nu de satellieten worden gebouwd, gelanceerd en bestuurd buiten Nederland bevindt het exploitatierisico zich volgens X S.A. daarom buiten Nederland.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X S.A. assurantiebelasting is verschuldigd over de in rekening gebrachte verzekeringspremies. De verzekeringen hebben namelijk betrekking op de vestiging van Y bv in Nederland. De rechtbank overweegt dat Y bv het vermogensrisico nadrukkelijk naar zich heeft toegetrokken door met de gelieerde partijen in Luxemburg en de VS, die de satellieten controleren, volgen en besturen, af te spreken dat Y bv hen niet aansprakelijk kan stellen. Verder is ook overeengekomen dat X S.A. eventuele schade die ontstaat door handelen van deze partijen niet op hen zal verhalen. Voor het standpunt van X S.A., dat de satellieten zelf zijn aan te merken als vestiging, is geen aanknopingspunt te vinden in de regelgeving en jurisprudentie. De rechtbank is verder nog van oordeel dat de transportvrijstelling niet van toepassing is. De aanslagen blijven in stand.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 24

Wet op belastingen van rechtsverkeer 20

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Editie: 2 november

Informatiesoort: VN Vandaag

184

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen