Op 1 november 2023 wordt de subsidieregeling rechtsbijstand herstelregelingen gepubliceerd. Dit deelt staatssecretaris De Vries van Financiën met de Tweede Kamer.

Op 1 november 2023 wordt de subsidieregeling rechtsbijstand herstelregelingen gepubliceerd. Dit deelt staatssecretaris De Vries van Financiën met de Tweede Kamer.

De subsidieregeling rechtsbijstand is een belangrijk onderdeel van de hersteloperatie toeslagen. De regeling is geactualiseerd en verbreed, zodat verschillende groepen gedupeerden gratis rechtsbijstand kunnen krijgen, zoals ex-toeslagpartners en kinderen van overleden ouders of ex-partners. Ook wordt het aantal punten verhoogd, en daarmee de vergoeding, dat advocaten krijgen voor hun werkzaamheden voor verschillende onderdelen van de hersteloperatie toeslagen. Het benodigde budget voor de uitbreiding van de regeling is verwerkt in de Ontwerpbegroting 2024 van Financiën, waar de Tweede Kamer op 26 oktober 2023 mee heeft ingestemd.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Sociale zekerheid algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 2 november

Informatiesoort: VN Vandaag

118

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen