Rechtbank Gelderland oordeelt dat de aan werknemers van X bv betaalde bedragen geen loon vormen. Er is sprake van schenkingen.

In 2014 houden A en B beide 43,75% van de aandelen in belanghebbende, X bv. C houdt de overige 12,5%. Tussen 2013 en 2016 zijn alle aandelen in X bv verkocht aan C. In 2014 worden vanaf een bankrekening van een concernmaatschappij van X bv bedragen van € 60.000 en € 100.000 overgemaakt naar vier werknemers van X bv. Van de betalingen zijn notariële schenkingsakten opgemaakt. De inspecteur legt een LH-naheffingsaanslag op aan X bv. Volgens hem vormen de betalingen loon. X bv stelt dat sprake is van schenkingen door A.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de aan werknemers van X bv betaalde bedragen geen loon vormen. Er is sprake van schenkingen. De betalingen vormen geen bonus in verband met de overname van de aandelen X bv door C. De werknemers hebben namelijk allemaal in 2013 een bonus ontvangen in verband met de overname. Daarnaast zijn de betalingen weliswaar via een bankrekening van een concernvennootschap gedaan, maar een en ander is verrekend in de rekening-courant met A en daardoor ten laste gekomen van het privévermogen van A. Verder staat vast dat A aan 21 personen schenkingen heeft gedaan, waaronder de vier werknemers. Aan de andere werknemers die in dezelfde functiegroep en salarisschaal zitten, zijn geen schenkingen gedaan. De vier werknemers behoren tot de familie- en kennissenkring van A en zijn vrouw. De inspecteur maakt niet aannemelijk dat de betalingen aan de vier werknemers zozeer hun grond in de dienstbetrekking vinden dat zij als daaruit genoten moeten worden aangemerkt. De rechtbank vernietigt de naheffingsaanslag.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 10

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Loonbelasting, Schenk- en erfbelasting

Editie: 5 april

Informatiesoort: VN Vandaag

1229

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen