De Kennisgroep aanmerkelijk belang is van mening dat X zijn verlies uit aanmerkelijk belang niet kan omzetten in een belastingkorting, omdat hij het in het voorgaande jaar een fiscaal partner had met een aanmerkelijk belang.

X is enig aandeelhouder van X bv die in 2021 wordt ontbonden. Ook is hij buiten gemeenschap gehuwd met Y die de enig aandeelhouders is van Y bv. De vereffening van X bv leidt tot een verlies uit aanmerkelijk belang dat geheel wordt toegerekend aan X. Na scheiding in 2022 zijn X en Y niet langer fiscale partners. Zij kiezen voor het jaar 2022 voor het voljaarspartnerschap op grond van art. 2.17 lid 7 Wet IB 2001.

De aandelen van Y zijn geen onderdeel van de huwelijksgemeenschap. X heeft nooit een aanmerkelijk belang gehad in Y bv. Wel was X in 2022 fiscaal partner met Y die een aanmerkelijk belang heeft in Y bv. Hierdoor kan X het nog niet verrekend verlies uit aanmerkelijk belang op zijn vroegst in 2024 omzetten in een belastingkorting.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 4.53

Wet inkomstenbelasting 2001 2.17

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 5 april

Informatiesoort: VN Vandaag

484

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen