Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat sprake is van een onzakelijke lening en dat de inspecteur de afwaardering terecht heeft gecorrigeerd. Uit de wijziging van de kredietovereenkomst met de bank blijkt dat een onafhankelijke derde niet bereid is om onder dezelfde condities een dergelijke lening te verstrekken.

Belanghebbende, X bv, en A bv houden de aandelen in Q bv. Q bv houdt de aandelen in Y bv en Z bv. Z bv levert agrarische producten en verstrekt daarbij leverancierskredieten. In 2011 leggen X bv en A bv de voorwaarden van de rekening-courant met Q bv vast. In 2014 wordt de kredietovereenkomst tussen Q bv, Y bv, Z bv en de bank gewijzigd. De kredietlimiet wordt verlaagd naar € 250.000 en de leningen van X bv en A bv worden achtergesteld ten opzichte van de lening van de bank. X bv waardeert de lening vervolgens af in 2015 en 2017. In de aangifte wordt de afwaardering verwerkt als een resultaat deelneming zonder deze resultaten vrij te stellen op grond van de deelnemingsvrijstelling. De inspecteur accepteert de afwaardering in 2017 niet en legt navorderingsaanslagen op voor de jaren 2014 - 2016.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat sprake is van een onzakelijke lening en dat de inspecteur de afwaardering terecht heeft gecorrigeerd. Volgens de rechtbank blijkt uit de wijziging van de kredietovereenkomst met de bank dat een onafhankelijke derde niet bereid is om onder dezelfde condities een dergelijke lening te verstrekken. De voorwaarden zijn namelijk aangepast en de kredietlimiet is verlaagd. Daarnaast is geëist dat de vorderingen van X bv en A bv achter worden gesteld ten opzichte van de vordering van de bank. Verder acht de rechtbank nog van belang dat Z bv geen zekerheden heeft op haar debiteuren. De navordering is verder ook terecht. De afwaardering in de aangifte is onjuist. Er is sprake van een nieuw feit. Het gelijk is aan de inspecteur.

Lees ook het thema De onzakelijke lening.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 5 april

Informatiesoort: VN Vandaag

500

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen