Hof Amsterdam oordeelt dat X bv de diensten weliswaar niet direct van de dienstverleners heeft afgenomen, maar dat zij wel belang had bij de diensten. Volgens het hof heeft X bv bepaalde betalingen voor 75% op zich genomen als tegenprestatie voor verrichte diensten.

Belanghebbende, X bv, en haar aandeelhouder, stichting Y, worden opgericht in verband met de herfinanciering van de activiteiten van het Spaanse A SA. In verband met de herfinanciering geeft X bv uiteindelijk nominaal € 420 mln aan obligaties uit. Na de oprichting van X bv reiken de adviseurs die betrokken waren bij het opzetten van de structuur, facturen op naam van X bv uit aan X bv. X bv voldoet deze facturen. In verband met de door buitenlandse BTW-plichtigen opgegeven ICL’s verzoekt de inspecteur X bv om informatie te verstrekken. X bv geeft vervolgens € 405.198 aan verschuldigde btw aan en claimt € 432.955 aan aftrek. De inspecteur legt een naheffingsaanslag op voor het bedrag van € 405.198 en weigert een teruggaaf te verlenen. X bv stelt dat niet zij de afnemer van de diensten is, maar A SA.

Hof Amsterdam oordeelt dat X bv de diensten niet direct van de dienstverleners heeft afgenomen. Zij zijn met hun werkzaamheden gestart toen X bv nog niet was opgericht. De dienstverleners hebben destijds met A SA overeenkomsten gesloten. Volgens het hof kan X bv, nu niet is bewezen dat zij afnemer van de diensten is, niet op grond van de verleggingsregeling BTW verschuldigd zijn voor die diensten. Verder heeft X bv wel voordeel gehad bij de voorbereiding van de herfinancieringsoperatie en van de diensten die de dienstverleners hebben verricht. Het hof stelt daarom vast dat X bv voor 75% betalingen aan bepaalde dienstverleners op zich heeft genomen als tegenprestatie voor de verrichte diensten en vermindert de naheffingsaanslag. Het recht op aftrek is terecht niet verleend, omdat het een vrijgestelde verstrekking van een geldlening betreft.

Lees ook het thema Recht op aftrek van de btw; wanneer en hoeveel?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Rubriek: Omzetbelasting

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 11 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

  605
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen