Het Ministerie van Financiën heeft de internetconsultatie opengesteld voor het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparantie inkomsten via de digitale platformeconomie en overige aanpassingen (DAC7). De internetconsultatie loopt tot en met 8 november 2021.

Na invoering van het wetsvoorstel worden digitale platformen in de toekomst verplicht om jaarlijks informatie aan te leveren aan de Belastingdienst over verkopers die via hun platformen inkomsten genereren. Het doel hiervan is meer transparantie over de inkomsten via deze platformen van inwoners van de Europese Unie voor een eerlijkere belastingheffing. Het gaat bijvoorbeeld om inkomsten uit het verhuren van een huis via een digitaal platform of de verdiensten als taxichauffeur via een digitaal platform.

Het wetsvoorstel bevat ook een aantal wijzigingen die zich richten op andere vormen van administratieve bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om samen met meerdere EU-lidstaten audits uit te voeren. Daarnaast wordt de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij gezamenlijke belastingcontroles verbeterd. Andere wijzigingen richten zich op de gegevensbescherming van belastingplichtigen door het invoeren van beveiligingen voor het oplossen van een datalek binnen de EU.

De implementatie van dit wetsvoorstel leidt tot wijzigingen in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.

Lees ook het thema Digitale economie en belastingheffing.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 11 oktober

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen