Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat het betalen van de jaarcontributie niet als inzet voor het spel is aan te merken. Zonder inzet is geen sprake van een internetkansspel. X bv is als inhoudingsplichtige kansspelbelasting verschuldigd.

X bv verkoopt op haar website producten met een 'laagste prijs'-garantie. Uitsluitend circa 200.000 'pashouders' kunnen deze kopen. Vanaf 2006 kunnen zij prijzen winnen door aan een loyaliteitsspel mee te doen. De pashouders krijgen 'winpunten' naar evenredigheid van hun aankopen en moeten de prijzen tijdig 'mijnen'. De prijzen worden hiertoe op willekeurige tijdstippen op de website bekend gemaakt. Eerder oordeelde Hof Amsterdam (zie V-N 2013/43.1.3) dat sprake is van kansspelen. In geschil is de naheffingsaanslag kansspelbelasting over 1 november 2008 tot en met 31 maart 2011 van € 530.373. Volgens Rechtbank Noord-Holland moet worden aangesloten bij de gewonnen prijzen, zonder deze te verminderen met enige inzetten. De inspecteur stelt met succes dat het steeds 'gratis' prijzen zijn. Het beroep van X bv is slechts gegrond met betrekking tot de brutering van de prijzen, omdat zij nog steeds voornemens is de belasting te verhalen op de winnaars. De aanslag wordt verlaagd tot € 376.565. X bv stelt in hoger beroep dat de inzetten van de prijzen worden bepaald door de jaarlijkse contributies van de pashouders en dat het een internetkansspel is.

Hof Amsterdam oordeelt dat het betalen van de jaarcontributie niet als inzet voor het spel is aan te merken. Zonder inzet is geen sprake van een internetkansspel. Er is bovendien geen sprake van een door de speler via internet in werking gesteld elektronisch proces, waarbij de kansbepaling onmiddellijk of vrijwel onmiddellijk na het in werking stellen van het spelproces geschiedt. Door middel van een loting wordt bij X bv vooraf namelijk bepaald wie voldoet aan de voorwaarden, zijnde het hebben van winkansen, geen betalingsachterstand hebben en nog lid zijn. X bv is als inhoudingsplichtige kansspelbelasting verschuldigd in verband met een binnenlands kansspel. Het beroep van X bv is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de kansspelbelasting 6

Wet op de kansspelbelasting 1

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Kansspelbelasting

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 11 oktober

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen