Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X de pensioenvoorziening heeft afgekocht. X bood in 2015, bij het aangaan van de leningen, onvoldoende verhaal. Er is sprake van onzakelijke leningen, omdat zij niet met een derde overeengekomen hadden kunnen worden.

Belanghebbende, X, is werkzaam in de bouwsector. De werkzaamheden worden tot en met 31 december 2005 uitgevoerd via B bv. Per 1 januari 2006 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot geruisloze terugkeer uit de bv. De in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorziening wordt daarbij ondergebracht in P bv. Tevens verkrijgt P bv een vordering op X in verband met de geruisloze terugkeer, de terugkeer-lening. In 2014 worden onroerende zaken verkocht in verband met de belastingschulden van X. Na voldoening van de schuld en aflossing van een schuld aan de bank, resteert nog een bedrag van € 60.000. Dit bedrag wordt gestort op de bankrekening van P bv en geboekt als aflossing op de terugkeer-lening. In 2015 sluit X voor € 50.000 aan leningen af bij P bv. De inspecteur is van mening dat sprake is van onzakelijke leningen en dat X de pensioenvoorziening heeft afgekocht.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X de pensioenvoorziening heeft afgekocht. Volgens de rechtbank bood X in 2015 namelijk onvoldoende verhaal bij het aangaan van de leningen. Er is sprake van onzakelijke leningen, omdat zij niet met een derde overeengekomen hadden kunnen worden. De rechtbank is van mening dat P bv de middelen die bij de verkoop beschikbaar kwamen, had moeten herbeleggen in een financieel gezond investeringsobject. Door te herbeleggen via het verstrekken van leningen aan X, is daar geen sprake van. Door het verstrekken van de leningen aan X heeft P bv feitelijk een deel van het pensioen uitgekeerd aan X. De inspecteur heeft dan terecht de volledige pensioenaanspraak in de heffing betrokken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 19b

Wet op de loonbelasting 1964 11

Rubriek: Loonbelasting, Inkomstenbelasting

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 18 februari

Carrousel: Carrousel

  1433
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen