Rechtbank Noord Nederland oordeelt dat op grond van de overgangsregeling premiekorting alleen recht op LKV bestaat wanneer de periode van drie jaar na indiensttreding nog niet om is.

Een werkgever heeft vier werknemers in dienst die voldoen aan de voorwaarden voor premiekorting zoals die geldt tot 2018. Deze werknemers zijn begin 2018 drie jaar in dienst bij de werkgever. Zij hebben bepaalde perioden niet gewerkt en derhalve is niet over de volledige periode van drie jaar premiekorting genoten.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat zowel doel en strekking van het overgangsrecht als wettekst of toelichting daarop geen aanleiding zijn om voor niet gebruikte premiekortingsperioden alsnog Loonkostenvoordelen te kunnen claimen, als de driejaarstermijn is verstreken. De werkgever heeft geen recht op toepassing van de LKV.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet tegemoetkomingen loondomein 6

Wet tegemoetkomingen loondomein 2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting, Premieheffing

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 1 februari

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen