Hof Arnhem-Leeuwarden constateert dat beide partijen uitgaan van de Taxatiewijzer voor de WOZ-waardering van een peuterspeelzaal. Degene die afwijkt van de bandbreedte in de Taxatiewijzer draagt de bewijslast.

X exploiteert een peuterspeelzaal en is het niet eens met de WOZ-waarde 2019. X vindt dat de heffingsambtenaar te hoge bouwkosten hanteert. De heffingsambtenaar moet namelijk een correctie toepassen omdat dit object deel uitmaakt van een groter complex. Naarmate het object groter is, zijn de bouwkosten per m2 lager. Daarnaast moet volgens X de restwaarde 0% zijn.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de partij die afwijkt van de bandbreedte uit de Taxatiewijzer de bewijslast draagt. X moet daarom de restwaarde van 0% aannemelijk maken. Overigens heeft de heffingsambtenaar de restwaarde uit de Taxatiewijzer getoetst, door te kijken naar referentiecijferverkopen uit het WOZ-datacenter. De heffingsambtenaar is in dit geval niet verplicht een correctiegrootte toe te passen op de bouwkosten. Er zit namelijk een verschil in bouwkosten van een kinderdagverblijf, crèche enerzijds en een verzorgingshuis anderzijds. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 8 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  241
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen