Staatssecretaris Snel van Financiën vindt het wenselijk om te komen tot een vorm van (kortdurend) overgangsrecht in de fiscaliteit/niet-douane in geval van een no-deal Brexit. Snel zal de Kamer op korte termijn een brief sturen waarin hij dat voorgenomen overgangsrecht zal toelichten. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de Brexit-impactanalyse en het validatierapport van EY aanbiedt.

In het validatierapport van EY worden de aanpak en de voorbereidingen van de Belastingdienst op een harde Brexit gevalideerd. De Belastingdienst heeft een helder beeld wat haar te doen staat om per 29 maart 2019 voorbereid te zijn op een no-deal Brexit. Met hoge prioriteit worden de maatregelen geïmplementeerd.

De gevolgen van een no-deal Brexit staan beschreven in de impactanalyse. De Belastingdienst heeft onder meer in kaart gebracht wat de grootste veranderingen zijn voor burgers, bedrijven en voor de Belastingdienst zelf. Zo is de impact beschreven voor tienduizenden personen die in het VK wonen en Nederlands pensioen of ander inkomen ontvangen of personen die in Nederland wonen, maar afkomstig zijn uit het VK en personen die in Nederland werken maar wonen in het VK. In de impactanalyse wordt ook ingegaan op het niet meer van toepassing zijn van de EU-richtlijnen. Ondernemingen zullen meer verzoeken om vooroverleg indienen bij de Belastingdienst. Het vooroverleg zal zich onder meer richten op de rationalisering van de bedrijfsstructuur inclusief de vestigingsplaatsproblematiek.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 4 februari

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen