Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Fiscale verzamelwet 2024 bij de Tweede Kamer ingediend.

Dit wetsvoorstel bevat onder andere de volgende maatregelen:

 • aanpassen definitie zonnecelauto’s;
 • codificatie goedkeuring beleidsbesluit leefvervoer (onderdeel 10 van V-N 2022/2.5);
 • afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid;
 • afzonderlijke bankvergunning groen beleggen;
 • aanpassen giftenaftrek en ANBI-regelgeving;
 • rechtsbescherming ter zake van bij voorlopige aanslag IB of VPB gegeven beschikking belastingrente;
 • codificatie goedkeuring toepassing heffingskortingen voor uitgezonden ambtenaren (onderdeel 2.2 van V-N 2023/3.9);
 • uitsluiting aftrek bronbelasting op dividenden voor buitenlandse VPB-plichtigen met een aanmerkelijk belang;
 • technische aanpassingen met betrekking tot de dividendbelasting en de bronbelasting;
 • verduidelijken indexatie woningwaardegrens voor overdrachtsbelasting;
 • aftrekbeperking BTW voor de horeca;
 • verlaagd BTW-tarief voor opfok- en opkweekdiensten;
 • facturering grootverbruikers in het kader van de energiebelasting (EB);
 • redactionele wijzigingen in de Wet op de accijns;
 • aanpassen kring belastingplichtigen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;
 • ontvlechting Belastingdienst, Douane en Toeslagen;
 • kan-bepaling voor het elektronisch berichtenverkeer;
 • herstel onbedoelde onjuistheid met betrekking tot de belastingrente;
 • aanpassen fiscaal verschoningsrecht; en
 • aanpassing gewichtscategorieën Wet vrachtwagenheffing.

Het wetsvoorstel moet 1 januari 2024 in werking treden. Aan de internetconsultaties is aandacht besteed in V-N 2022/44.6 en V-N 2020/40.7.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Belastingrecht algemeen, Belastingen van rechtsverkeer, Accijns en verbruiksbelastingen, Milieuheffingen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 17 april

49

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen