De Hoge Raad oordeelt dat de aanslag 2019 een eerste aanslag voor het belastingjaar 2019 is die de inspecteur mocht opleggen met inachtneming van het gewijzigde tarief van 0,6%. Aan de Landsverordening grondbelasting kan niet het vertrouwen worden ontleend dat het tarief steeds ongewijzigd blijft.

Aan X nv zijn aanslagen grondbelasting 2017 en 2018 opgelegd van Afl. 1,6 mln voor haar hotelresort met casino. Het gehanteerde tarief is 0,4%. Op 31 mei 2019 wordt een aanslag grondbelasting opgelegd naar een tarief van 0,6%. De inspecteur stelt de waarde, na het bezwaar van X nv, vervolgens vast op Afl. 275 mln. In geschil is of de inspecteur de aanslag 2019 kan opleggen naar het, na een wetswijziging aangepaste, tarief van 0,6%. Het Gerecht in eerste aanleg van Aruba stelt de waarde in goede justitie vast op Afl. 250 mln en vermindert de aanslag 2017 tot Afl. 1 mln. Het beroep tegen de aanslag 2019 wordt ongegrond verklaard, waarbij de inspecteur de aanslag wel moet verminderen in verband met de waarde verlaging. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba oordeelt dat de door het Gerecht vastgestelde waarde van het hotelresort van Afl. 250 mln correct is. Navordering is niet mogelijk omdat de inspecteur niet een tweede primitieve aanslag kan opleggen. De Minister van Financiën en Cultuur gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat de aanslag 2019 een eerste aanslag voor het belastingjaar 2019 is die de inspecteur mocht opleggen met inachtneming van het gewijzigde tarief van 0,6%. De Hoge Raad verwijst daarbij naar zijn arrest van 14 april 2023 (22/00456). In dat arrest oordeelt de Hoge Raad dat aan de Landsverordening grondbelasting niet het vertrouwen kan worden ontleend dat het tarief steeds, en dus ook voor de duur van het vijfjarige tijdvak, ongewijzigd blijft. De Hoge Raad doet de zaak vervolgens zelf af en vermindert de aanslag tot een bedrag van Afl. 1,5 mln (0,6% x Afl. 250 mln).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen overzeese Rijksdelen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hoge Raad

Editie: 17 april

38

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen