Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de intrekking van de ANBI-status met terugwerkende kracht rechtsgeldig is, maar dat de inspecteur ten onrechte pas in de beroepsfase inzage in alle gedingstukken heeft geboden.

Stichting X exploiteert een wooncomplex op religieuze grondslag, bestaande uit appartementen, gezinswoningen en een gemeenschappelijk huis met tuin. Het totaal aantal bewoners is 28, waarvan een deel zorgbehoevend is en zes een PGB hebben. In geschil is of haar status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) terecht met terugwerkende kracht tot 31 december 2011 is ingetrokken. Rechtbank Gelderland heeft het beroep ongegrond verklaard. X gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de intrekking met terugwerkende kracht rechtsgeldig is, maar dat de inspecteur ten onrechte pas in de beroepsfase inzage in alle gedingstukken heeft geboden. X krijgt daarom wel een vergoeding van de betaalde griffierechten en een proceskostenvergoeding. X stelt vergeefs dat de inspecteur geen overleg mocht voeren met de VPB-inspecteur. De uitwisseling van informatie is noodzakelijk voor een goede uitvoering van de belastingwetten en is het is geen “ongeoorloofde vermenging van bestuursorganen”. Het beroep van X is ongegrond. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X een immateriële schadevergoeding van € 500.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67

Algemene wet bestuursrecht 7:4

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 1a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 5b

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 17 april

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen