Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X met het taxatierapport bij de aangifte niet alleen een onjuiste schadecalculatie en onjuist beeldmateriaal aan de inspecteur heeft verstrekt, maar ook heeft gedreigd hiermee de rechter op het verkeerde been te zetten.

X koopt in Duitsland een Land Rover met schade voor € 11.596. Volgens het taxatierapport bij de aangifte is de handelsinkoopwaarde slechts € 3909 en X voldoet € 768 aan BPM. In geschil is de naheffingsaanslag van € 2640. Rechtbank Gelderland stelt de inspecteur in het gelijk. X verklaart in hoger beroep dat in het taxatierapport schade is vermeld die na afloop van de taxatie, maar voorafgaand aan de keuring bij de RDW, is hersteld, omdat de auto anders een WOK (wachten op keuring)-status zou krijgen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X met het taxatierapport een onjuiste schadecalculatie en onjuist beeldmateriaal aan de inspecteur heeft verstrekt, zodat het rapport niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Bovendien tracht X hiermee bewijs te leveren om de stellingen omtrent de waarde van de auto te onderbouwen. Het rapport is niet naar waarheid opgemaakt, zodat X heeft gedreigd hiermee de rechter op het verkeerde been te zetten. Het rapport wordt daarom terzijde gelegd. Na de oproeping om de auto bij Domeinen te tonen, heeft X enige beschadigde delen weer terug gemonteerd. Ten tijde van de taxatie door Domeinen Roerende Zaken verkeerde de auto dus in een andere staat dan waarin deze zich op het tijdstip van het doen van de aangifte bevond, zodat ook aan het ter zake daarvan opgemaakte rapport voor deze procedure geen betekenis toekomt. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 8

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 17 april

22

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen