De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit Aanspreekpunt Vastgoedfondsen (V-N 2020/47.19) aangepast. Het gaat niet om een inhoudelijke aanpassing.

Verouderde verwijzingen naar beleidsbesluiten zijn vervangen door verwijzingen naar citeertitels van deze beleidsbesluiten. Verder is 'Belastingdienst/Kantoor buitenland in Heerlen' vervangen door 'Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland in Heerlen'. De wijziging is op 15 april 2023 in werking getreden.

Het Aanspreekpunt Vastgoedfondsen is het aanspreekpunt voor vooroverleg over vragen op het gebied van de inkomsten-, vennootschaps- of overdrachtsbelasting van zowel natuurlijke personen als rechtspersonen die via een transparant samenwerkingsverband beleggen in vastgoed.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Belastingen van rechtsverkeer, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 17 april

13

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen