Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv geen ondernemer is voor de omzetbelasting. X bv overlegt onvoldoende bewijs om economische activiteiten te onderbouwen.

X bv wordt in het derde kwartaal van 2018 opgericht met als doel het beheren van en investeren in auto’s. In het vierde kwartaal van 2018 koopt X bv twee exclusieve auto’s en verzoekt om teruggaaf van omzetbelasting op de aankoop. De inspecteur stelt dat geen sprake is van ondernemersactiviteit en weigert de teruggaaf. X bv gaat in beroep.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv geen ondernemer is. X bv overlegt onvoldoende bewijs waaruit blijkt dat zij probeert een positie op de markt van exclusieve auto’s te verwerven. Uitsluitend een wilsverklaring om economische activiteiten te verrichten is onvoldoende. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 7

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 1 februari

15

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen