Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X met de enkele verwijzing naar de leeftijd van de auto, de nieuwprijs, de km-stand en de omvang van de vermeende oorspronkelijk schade niet aannemelijk maakt dat door Domeinen ten onrechte geen rekening is gehouden met het schadeverleden.

X doet BPM-aangifte voor een VW Touareg met schade. De auto is ruim drie jaar oud, de nieuwprijs was € 88.618 en de km-stand is 41.674. Op basis van een taxatierapport is € 1514 aan BPM voldaan. In dat rapport zijn de geschatte herstelkosten van € 29.600 voor 100% als schade afgetrokken. Domeinen stelt bij de latere hertaxatie vast dat de meeste schade reeds voor de aangifte was verholpen. De nog aanwezige restschade is € 2259, waarvan 85% (€ 1867) kan worden afgetrokken. In geschil is de naheffing van € 10.144. X berust in de hertaxatie, maar stelt dat het schadeverleden wel een extra waardevermindering rechtvaardigt. Rechtbank Noord-Nederland stelt de inspecteur in het gelijk. X stelt in hoger beroep dat de aftrek wegens het schadeverleden € 1000 moet zijn en verwijst hiertoe naar de NIVRE-richtlijn.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X met de enkele verwijzing naar de leeftijd van de auto, de nieuwprijs, de km-stand en de omvang van de vermeende oorspronkelijk schade niet aannemelijk maakt dat door Domeinen ten onrechte geen rekening is gehouden met het schadeverleden. De NIVRE-richtlijn waar X zich op beroept, is te algemeen en bovendien is onduidelijk op welke onderliggende gegevens de forfaits en formules van die richtlijn zijn gebaseerd. Het beroep is alleen gegrond, omdat de rechtbank de redelijke termijn ten onrechte heeft verlengd in verband met de coronapandemie. X krijgt daarom alsnog een immateriële schadevergoeding van € 500 en een totale proceskostenvergoeding van € 1664.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 7 november

Informatiesoort: VN Vandaag

115

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen