Rechtbank Den Haag oordeelt dat het te laat aanvragen van een nieuw DigiD-wachtwoord geen reden kan zijn een verzuimboete wegens te late belastingaangifte te vernietigen.

Aan X is een verzuimboete opgelegd omdat hij ook na ontvangst van een herinnering en aanmaning geen aangifte IB/PVV 2015 heeft gedaan.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het te laat aanvragen van een nieuw DigiD-wachtwoord geen reden kan zijn een verzuimboete wegens te late belastingaangifte te vernietigen. Het te laat aanvragen van het wachtwoord moet volgens de rechtbank voor rekening en risico van X komen. De door X gestelde omstandigheden (geheugenverlies door dementie en Alzheimer, medicijngebruik en depressie partner) zijn op geen enkele wijze met stukken onderbouwd. X heeft evenmin inzicht gegeven in zijn (vermeende) slechte financiële omstandigheden. De rechtbank ziet geen reden de boete wegens AVAS te vernietigen. De rechtbank verwerpt ten slotte het standpunt van X dat de boete in strijd is met het door internationale verdragen beschermde recht van eigendom. De rechtbank verklaart het beroep van X ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67a

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 22 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  345
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen